lørdag 23. juni 2012

Mormors aner

ODDLAUG STRAND
f. 6.8.1915 d. 23.6.2012

Oddlaug har levd det meste av sitt liv på Vinjeøra i Hemne kommune, Sør Trøndelag. De siste årene bodde hun på helsesenteret på Kyrksæterøra.

Hun ble gift 31 oktober 1935 med Robert Midtlyng f. 17.2.1911 d. 7.6.2004. De fikk døtrene Frøydis f. 17.9.1940 og Eldbjørg f. 29.11.1945, tre barnebarn og tre oldebarn.

Oddlaug og Robert er to ganger femmenninger og har derfor en god del felles aner.

Oddlaugs nærmeste slekt stammer fra Hemne, men forgreiner seg utover til flere kommuner i Sør Trøndelag.

ANELISTE

1 Oddlaug Strand f. 6.8.1915

Foreldre:
2 Fredrik Johannessen Strand f. 2.5.1881 d. 6.12.1935 - Hemne
3 Anne Serine Arntsdatter Schei f. 1.5.1881 - Hemne d. 3.8.1972 - Sunndal

Besteforeldre:
4 Johannes Fredriksen Strand f. 3.4.1858 d. 26.3.1944 - Hemne
5 Elen Nielsdatter Holden f. 26.7.1856 d. 10.7.1937 - Hemne
6 Arnt Eriksen Kaarholtaas f. 20.2.1847 d. 6.7.1926 - Hemne
7 Ingeborg Ingebrigtsdatter Schei f. 18.8.1842 d. 2.3.1932 - Hemne

Oldeforeldre:
8 Fredrik Olsen Eggan f. 5.10.1931 - Orkdal d. 8.11.1858 - Hemne
9 Marit Johannesdatter Rones f. 8.2.1833 d. 5.9.1918 - Hemne
10 Niels Arntsen Svartvatnet f. 25.1.1824 - Meldal d. 20.3.1886 - Hemne
11 Maren Torstensdatter Hammerås f. 1819 - Hølonda d. 28.7.1903 - Hemne
12 Erik Arntsen Schei f. 25.5.1798 d. 27.12.1959 - Hemne
13 Karen Knudsdatter Ødegaardsbakken f. 16.9.1808 d. 4.3.1898 - Hemne
14 Ingebrigt Johnsen Eide f. 7.12.1810 d. 8.11.1870 - Hemne
15 Anne Haagensdatter Øren f. 21.2.1819 d. 7.1.1908 - Hemne

Tippoldeforeldre:
16 Ole Fredriksen Eggan f. 1798 -Orkdal d. Hemne
17 Ingeborg Rasmusdatter Sommervold f. 12.10.1806 - Orkdal d. 16.4.1867 - Hemne
18 Johannes Fredriksen Roøen f. 5.7.1798 d. 31.12.1836 - Hemne
19 Randie Iversdatter Hollastølan f. 24.6.1796 - Hemne
20 Arnt Nilssen Sagegg f. 1796 - Meldal
21 Anne Ingebrigtsdatter Svartvatnet f. 1792 - Meldal
22 Tosten Andersen Krogstad f. 1766 - Horg d. 1839 - Hølonda
23 Eli Ivarsdatter Enli f. 1773 - Budal d. 1839 - Hølonda
24 Arnt Andersen Fikkan f. 20.2.1763 d. 15.7.1847 - Hemne
25 Kari Pedersdatter Høgli f. 12.11.1758 - Meldal d. 17.3.1847 - Hemne
26 Knut Iversen Ødegaardsbakken f. 1777 - Hemne
27 Karen Erichsdatter Grønset f. 1776 - Hemne
28 John Eriksen Eidet f. 1771 - Hemne
29 Kari Larsdatter Eidet f. 1782 - Hemne
30 Haagen Johnsen Sydholt f. 1780 - Rindal d. 10.3.1872 - Hemne
31 Mali Olsdatter Brechen f. 1783 d. 27.7.1870 - Hemne

Tipp-tippoldeforeldre:
32 Fredrik Ingebrigtsen Gjøaas f. 1762 - Orkdal
33 Ingebor Pedersdatter f. 1766
34 Rasmus Rasmussen Sommervold f. 1775 - Orkdal
35 Johanna Jonsdatter
36 Fredrich Hansen Eidslien f. 1774 - Hemne
37 Lisbeth Pedersdatter Lian f. 1771 - Hemne
38 Iver Olsen Svelstad f. 1756 Orkdal d. 18 6 1838 Hemne
39 Kari Knutsdatter Vaagan f. 1754 - Snillfjord
40 Nils Pedersen Bergem f. 1768 - Meldal
41 Berit Arntsdatter Sagegg f. 1768 - Meldal
42 Ingebrigt Svendsen Uste f. 1752 - Meldal
43 Marit Evensdatter Skamfersæter f. 1765 - Rennebu
44 Anders Tostensen Krogstad f. 1740 d. 1780 - Horg
45 Kari Estensdatter Sørtømme f. 1745 d. 1818 - Horg
46 Iver Engebretsen Breen f. 1744 - Os i Østerdalen d. 1823 - Budal
47 Maren Toresdatter Oust f. 1742 - Os i Østerdalen d. 1811 - Budal
48 Anders Andersen Fikkan f. 1727 d. 1778 - Hemne
49 Ane Arntsdatter Wuttudal f. 1734 - Snillfjord
50 Peder Bendiksen Bårdshaug f. 1720 - Rindal d. 1807 - Hemne
51 Ane Olsdatter Laksøy f. 1731 - Meldal d. 29.5.1809 - Hemne
52 Iver Ellevsen Hunnes f. 1751 - Hemne
53 Eli Knutsdatter Klubben - Snillfjord 
54 Erich Grønset
55 Maren Nielsdatter f. 1732
56 Erich Johnsen Stolpnes f. 1735 d. 10.11.1793 - Hemne
57 Ingeborg Sivertsdatter Vågan d. 1780 - Østre Heim
58 Lars Evensen Eidet f. 1758 - Hemne
59 Ingeborg Andersdatter Witsøe f. 1757 - Hemne
60 Jon Haagensen Løfall f. 1729 d. 1803 - Rindal
61 Sigrie Pedersdatter Brønstad f. 1745 d. 1812 - Rindal
62 Ole Larsen Brechen f. 1754 d. 1833 - Hemne
63 Ane Nilsdatter Barhals f. 1751 d. 1824 - Hemne

Tipp-tipp-tippoldeforeldre:
64 Ingebrigt Rømme
65 Ane Arnesdatter f. 1713 - Orkdal
68 Rasmus Sommervold
69 Ingeborg Peersdatter f. 1748 - Orkdal
72 Hans Fredriksen f. 1747
73 Marit Toresdatter f. 1741
74 Peder Pedersen Karlsnes
75 Marit Kristensdatter Berdal
76
Ole Iversen Bye f. 1724 d. 3.12.1794 - Orkdal  
77 Eli Olsdatter Svelstad f. 1729 d. 14.6.1811 - Orkdal
78 Knut Andersen Aspli f. 1717 d. 1785 - Hemne
79 Marit Haagensdatter Sporild f. 1716 d. 1781 - Hemne

82 Arnt Olsen Bergsrønning f. 1712 - Meldal
83 Kari Fagerli
88 Tosten Andersen Krogstad f. 1700 d. 1746 - Horg
89 Marit Arensdatter f. 1702 d. 1769
90 Esten Andersen Løberg f. 1720 d. 1771 - Horg
91 Gunhild Arntsdatter Helgemo f. 1720 d. 1795 - Horg
92 Ingebrit Olsen Breen eldre f. 1710 d. 1784 - Os i Østerdalen
93 Eldrid Ivarsdatter Os f. 1707 d. 1784 - Os i Østerdalen
94 Tore Estensen Yter-Ousten f. 1709 d. 8.1.1775 - Os i Østerdalen
95 Kari Christoffersdatter Kvikne f. 1711 - Kvikne d. 1793 - Os i Østerdalen
98 Arnt Kolbanusen Wuttudal f. 1692 - Snillfjord
99 Marit Pedersdatter - Snillfjord
100 Bendik Larsen Moen f. ca 1687 - Surnadal
102 Ole Olsen Laksøy f. 1700 - Meldal
103 Marit Jonsdatter f. 1700 - Meldal
104 Ellev Iversen Hunnes
105 Anne Estensdatter Stolsmo
114 Sivert Pedersen Vågan f. 1696 - Østre Heim
115 Siri Isaksdatter Krokstad - Østre Heim
116 Even Larsen Eidet - Hemne
117 Karen Andersdatter Ødegaard f. 1734 - Hemne
118 Anders Larsen Witsøe f. 1719 - Hemne
119 Christie Larsdatter f. 1723
120 Haagen Johansen Løfall f. 1676 d. 1736 - Rindal
121 Mali Fredriksdatter Fosseide - Rindal
122 Peder Jonsen Brønstad f. 1712 d. 1774 - Rindal
123 Rogjerd Andersdatter f. 1709 d. 1797
124 Lars Hansen Brechen f. 1708 d. 1775 - Hemne
125 Marit Olsdatter f. 1716 d. 1766
126 Nils Christoffersen Oppsal f. 1713 d. 1753 - Hemne
127 Elen Jonsdatter Lindaas f. 1727  - Aure d. 4.6.1800 - Hemne

4 x tippoldeforeldre:
156 Anders Aspli f. 1672 d. 1762 - Hemne
157 Eli f. ca 1685
158 Haagen Sporild f. ca 1670

164 Ole Arnssen Bergsrønning f. 1685 - Meldal
165 Marit Haldosdatter Halset f. 1690
176 Anders Torstensen Krogstad f. ca 1670 d. 1735 - Horg
177 Ingebor Pedersdatter Grøtte f. 1670 - Hølonda d. 1712 - Horg
180 Anders Jonsen Løberg f. ca 1686 d. 1762 - Horg
181 Kari Estensdatter Løberg f. 1687 d. 1769 - Horg
184 Ole Ingebretsen Breen f. 1692 d. 1749 - Os i Østerdalen
185 Kirsti Ingebretsdatter Øverousten f. 1687 d. 25.1.1778 - Os i Østerdalen
188 Esten Eriksen Yter-Ousten f. 1675 d. 1715 - Os i Østerdalen
189 Ragnhild Toresdatter Nyhusom f. 1675 - Vingelen d. 1758 - Os i Østerdalen
196 Kolbanus Olsen Wuttudal f. 1641 - Snillfjord
200 Lars Pedersen Moen f. 1669 - Surnadal
204 Ola Jonsen Laksøy f. 1660 d. 1737
205 Anne f. 1666 d. 1731
228 Peder Andersen Vågan f. 1645 - Østre Heim
234 Anders Ødegård
240 Johan Olsen Bjørnås d. 1693
241 Randi Olsdatter Bolme
248 Hans Larsen Brechen f. 1674 d. 1741- Hemne
249 Maret Carlsdatter f. 1678 d. 1751
252 Christoffer Nilsen Opsal f. 1671 d. 1761 - Hemne
253 Mali Olsdatter Barhals f. 1676 - Hemne
254 Jon Hovliksen Lindaas f. 1691 d. 1748 - Aure
255 Anne Andersdatter Ertvaag f. 1696 d. 1762 - Aure

5 x tippoldeforeldre:
328 Arn Bergsrønning - Meldal
329 Renney
352 Tosten Andersen f. ca 1625 d. 1696
353 Siri Størchersdatter Horgøyen f. ca 1633 d. 1696 - Horg
354 Peder Klemmetsen Grøtte f. 1635 d. ca 1687 - Hølonda
355 Ingeborg
360 Jon Andersen Løberg f. ca 1628 d. 1713 - Horg
361 Marit Olsdatter Kjelstad f. ca 1655 d. 1725
368 Ingebret Olsen Breen f. 1648 - Os i Østerdalen
370 Ingebrigt Olsen Aasen d. 1714
371 Ingrid Olsdatter Breen f. 1660 - Os i Østerdalen
376 Erik Estensen Yter-Ousten f. 1650 d. ca 1710 - Os i Østerdalen
392 Arnt Kolbanus Vuttudal f. 1612 d. 1682
393 Anne Johansdatter
400 Peder Larsen Moen f. 1641
456 Anders Olsen Vågan f. 1615 d. 1682 - Østre Heim
457 Ane Pedersdatter
496 Lars Eriksen Vinje f. 1640
506 Ole Olsen Barhals d. 1694
507 Guru Olsdatter
508 Hovlik Jonsen Lindaas f. ca 1647  - Aure
509 Elen
510 Anders Nilsen Ertvaag - Aure
511 Elen

6 x tippoldeforeldre:
706 Størcher Halduorsen Horgøyen f. ca 1604 - Horg
708 Klemmet (Klemmetsen) Grøtte d. ca 1644 - Hølonda
720 Anders Jonsen Løberg
721 Helle
736 Olluf Eriksen Breen f. 1604 - Os i Østerdalen
742 Ole Estensen Breen f. 1639 d. 1681 - Os i Østerdalen
743 Kirsti Eriksdatter
752 Esten Ingebretsen Breen f. 1604 d. 1680 - Os i Østerdalen
784 Kolbanus Olsen Vuttudal d. 1645
800 Lars Larssen Moen f. ca 1625
1016 Jon Aanundsen Lindaas f. ca 1612 - Aure
1017 Elisabet prestedatter f. ca 1620-25 - Hemne

7 x tippoldeforeldre
1412 Haldur Ewien
1484 Esten Ingebretsen Breen f. 1604 d. 1680 - Os i Østerdalen
1504 Ingebret Olufsen Breen f. 1580 d. 1616 - Os i Østerdalen
2032 Aanund Lindaas
2033 Gjertrud

8 x tippoldeforeldre:
2968 Ingebret Olufsen Breen f. 1580 d. 1616 - Os i Østerdalen
3008 Oluf Østensen Breen f. 1560 - Os i Østerdalen

9 x tippoldeforeldre:
5936 Oluf Østensen Breen f. 1560 - Os i Østerdalen


Tove Midtlyng Lervik 3.7.2011

1 kommentar:

Anonym sa...

Var intresant dette slektstreet ditt ,ser det er aner fra Rennebu og Orkdal ,sjøl er eg født i Orkdal ,Svorkmo.Har tilknyttning til rennebu ,bodde ei stund på Ulsberg,Eg er konfirmert på Berkåk.min søster bor på Innset i Rennebu.mvh Magnhild